آغاز عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار دانشگاه

آغاز عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار دانشگاه

عملیات پیاده رو سازی بلوار دانشگاه حد فاصل چهارراه پژوهش تا میدان اطلسی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات پیاده رو سازی بلواردانشگاه حد فاصل چهارراه پژوهش تا ضلع شمالی میدان اطلسی با اعتباری بالغ بر چهارمیلیارد ریال درحال انجام می باشد. میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه انجام این پروژه را بطول تقریبی 3 کیلومتر و عرض 6 متر وهمچنین محل تامین هزینه را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان نمود واظهار امیدواری کرد تعدادی از بلوارها و خیابانهایی که پیاده رو آن ها جهت رفت وآمد عابرین کیفیت خوبی ندارند نیز در برنامه کاری واحد عمران قرارگیرد.

رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه مراحل انجام این پروژه را شامل عملیات تخریب و جمع آوری سنگ جدول ها ، موزائیک وآسفالت های فرسوده در مسیروانجام پیاده رو سازی شامل شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد برشمرد و هدف از اجرای این پروژه را تسهیل عبور ومرور وبهبود محیط شهری و ایمنی شهروندان عنوان نمود.