آغاز عملیات اجرایی آسفالت کوچه های منطقه سه

آغاز عملیات اجرایی آسفالت کوچه های منطقه سه

 عملیات اجرائی زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه سه ( بامداد ، کوثر، هلال احمر) با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال آغاز گردید.

 به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی خاکبرداری ، زیرسازی و آسفالت کوچه های با مداد، کوثر، هلال احمر در سطح منطقه سه آغاز گردید . مهندس خواجه منصوری مدیر منطقه سه  انجام عملیات اجرائی آسفالت کوچه های  فوق الذکر را ازمحل اعتبارات منطقه سه وصرف هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال اعلام نمود.

                                                      روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد