آغاز عملیات شستشوی درختان همیشه سبز در سطح منطقه

آغاز عملیات شستشوی درختان همیشه سبز در سطح منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات شستشوی درختان در سطح منطقه سه آغاز شد . عبدالعلی صداقتی معاونت خدمات شهری منطقه با اعلام این خبر افزود : با عنایت به کمبود بارش باران در سال جاری عملیات شستشوی درختان بویژه گونه سرو شیرازدرسطح منطقه سه آغازگردیده است .وی اجرای این طرح را جهت پیشگیری از بروز بیماری و آفت زدگی درختان منطقه ضروری دانست وافزود: این عملیات با همکاری سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری تا پایان اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد یافت.