آغاز عملیات عمرانی فاز دوم پارک پرستار

آغاز عملیات عمرانی فاز دوم پارک پرستار

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی فاز دوم پارک پرستارواقع در میدان سید حسن نصرا...آغاز ودرحال انجام می باشد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه محل تامین هزینه انجام عملیات اجرائی پروژه مذکور را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان و عملیات انجام این پروژه را شامل شفته ریزی ، پخش شن نقلی ، اجرای سنگ فرش و... برشمرد. وی هدف از اجرای این پروژه را لزوم ایجاد فضای سبز و پارک های درون محله ای وافزایش سرانه فضای سبز و همچنین ایجاد محیطی شاد و مفرح برای شهروندان عزیز برشمرد وگفت : توسعه این پارک در فازهای مختلف پیش بینی شده که با تأمین اعتبار لازم وانعقاد قرارداد در دستور کارواحد عمران قرار خواهد گرفت.