آغاز فازدوم عملیات اجرائی پارک امام هادی (ع )

آغاز فازدوم عملیات اجرائی پارک امام هادی (ع )

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی تکمیل پارک امام هادی (ع) واقع در شهرک فجر فرهنگیان آغاز شد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه محل تامین هزینه انجام عملیات اجرائی پروژه مذکور را از اعتبارات عمرانی منطقه و عملیات انجام این پروژه را شامل خاکبرداری ، شفته ریزی ، نصب سنگ جدول وفرش کف باموزائیک استانداردو... برشمرد و اظهار داشت : احداث وتکمیل سرویس بهداشتی در محدوده این پارک نیزدر این فاز پیش بینی گردیده که با تأمین اعتبار لازم ، در این فاز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت . میرباقری هدف از اجرای این پروژه را توسعه فضای سبز شهری وایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی برای شهروندان بیان کرد واظهار داشت توسط سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهري ست ورزشی و وسایل بازی کودکان نیزدراین پارک نصب خواهد شد تافضایی برای بازی وسرگرمی کودکان ایجادگردد. شایان ذکراست توسعه پارک مذکور در فازهای مختلف پیش بینی شده که با تأمین اعتبار لازم وانعقاد قرارداد در دستور کارواحد عمران قرارخواهد گرفت .