آغاز فاز اول عملیات اجرائی احداث پارک فرهنگیان

آغاز فاز اول عملیات اجرائی احداث پارک فرهنگیان

فاز اول عملیات اجرائی احداث پارک فرهنگیان واقع در شهرک مهرآوران آغاز شد .

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، فاز اول عملیات اجرائی احداث پارک درون محله ای فرهنگیان واقع درفازیک شهرک مهرآوران آغاز شد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه محل تامین هزینه انجام عملیات اجرائی پروژه مذکور را از اعتبارات عمرانی منطقه و عملیات انجام این پروژه را شامل نخاله برداری ، خاکبرداری ، شفته ریزی ، دیوار چینی ،نصب سنگ جدول وفرش کف باموزائیک استانداردو... برشمرد و اظهار داشت : توسعه این پارک که طرح آن توسط حوزه معاونت شهرسازی تهیه و مصوب شده در فازهای مختلف پیش بینی شده که با تأمین اعتبار لازم وانعقاد قرارداد در دستور کارواحد عمران قرارخواهدگرفت .وی هدف از ایجاد پارکهای درون محله ای را توسعه فضای سبز شهری وایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی مناسب وهمچنین دسترسی آسانترشهروندان به فضای سبز دانست.