آغاز فاز دوم عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار دانشگاه

آغاز فاز دوم عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار دانشگاه

عملیات پیاده رو سازی بلوار دانشگاه در ضلع شرقی و غربی تا میدان اطلسی آغاز شد.

 به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، فاز دوم عملیات پیاده روسازی بلواردانشگاه حدفاصل خیابان وزیری درضلع شرقی و همچنین حدفاصل خیابان فرساد درضلع غربی تا میدان اطلسی با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال درحال انجام می باشد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه انجام این پروژه را بطول تقریبی 2 کیلومتر و عرض 6 متر وهمچنین محل تامین هزینه را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان نمود .رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه مراحل انجام این پروژه را شامل عملیات تخریب و جمع آوری سنگ جدول ها ، موزائیک وآسفالت های فرسوده در مسیروانجام پیاده رو سازی شامل شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد برشمرد. ایشان هدف از اجرای این پروژه را تسهیل عبور ومرور وبهبود محیط شهری و ایمنی شهروندان عنوان نمود.