آغاز مجددتعویض ومرمت سنگ جدول های منطقه

آغاز مجددتعویض ومرمت سنگ جدول های منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، در ادامه عملیات تعویض و مرمت سنگ جدول های منطقه سه ،تعویض و مرمت سنگ جدول های فرسوده و نصب سنگ جدول جدید ضلع غربی بلوار دانشگاه حد فاصل چهارراه پژوهش تا میدان اطلسی آغاز گردید . سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه در این خصوص گفت : طول پروژه مذکور یک کیلومتر ومحل تامین هزینه آن از محل اعتبارات عمرانی منطقه سه می باشد وی همچنین اظهار داشت : ساماندهی تمام بلوارهای اصلی و اصلاح تقاطعات وتخریب کلیه سنگ جدول های فرسوده و تعویض و نصب سنگ جدول جدید در سطح منطقه با هدف زیبا سازی منظر شهری  در سال جدید از برنامه های عمران منطقه سه می باشد.