اقدام موثر وبازدارنده اجرائیات منطقه درجلوگیری از تصرف املاک شهرداری توسط افراد سودجو

اقدام موثر وبازدارنده اجرائیات منطقه درجلوگیری از تصرف املاک شهرداری توسط افراد سودجو

واحداجرائیات منطقه سه ملک شهرداری در دست افراد سود جو را رفع تصرف نمود.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در پی تصرف بخشی از ملک شهرداری  توسط افراد سودجو وزمین خوار در بلوار شهید قندی کوچه 19 عدالت ،عوامل اجرائیات منطقه سه ملک مذکور را با جمع آوری ابزار آلات و کانکس نصب شده رفع تصرف نمودند. محمدعلی دهقان مسئول اجرائیات منطقه با اعلام خبراین اقدامات را گامی موثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و برخورد با پدیده زمین خواری در سطح منطقه عنوان واظهار داشت طرح شناسایی املاک در تصرف غیر قانونی جهت مقابله وبرخورد جدی با زمین خواری در دستورکار واحد اجرائیات منطقه سه قرار گرفته است.