امانتداری یکی از کارمندان منطقه سه شهرداری یزد

امانتداری یکی از کارمندان منطقه سه شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد ، یکی از کارمندان منطقه سه شهرداری به نام آقای سعید خادمی یک چک حامل به مبلغ 150.000.000 ریال را به صاحبش برگرداند .

وی این چک را که ارباب رجوع در هنگام مراجعه جا گداشته بود را یافته و ضمن تماس با صاحبش ، او را از نگرانی نجات داد و چک را به او برگرداند و مورد تقدیر و تشکر صاحب چک قرار گرفت .

 

                                                                                                         روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد