انجام امور اجرائی شهر

انجام امور اجرائی شهر-         صدور پروانه : ( احداث بنا ، تجدیدبنا ، توسعه بنا) : 480 مورد

-         مکاتبات با دفترخانه ها : 1950 مورد

-         مکاتبات بانکی : 980 مورد

-         مکاتبات با اداره ثبت و اسناد و املاک : 65 مورد

-         راه اندازی دفاتر کارگزاری به منظور برون سپاری و تسریع در انجام امور مربوط به پروانه های ساختمانی و فعالیتهای مرتبط با ساخت و سازها