آینده سازان منطقه سه 100 اصله درخت غرس کردند

آینده سازان منطقه سه 100 اصله درخت غرس کردند

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در ادامه تلاشهای شهرداری جهت فرهنگ سازی کاشت درخت و ترویج فرهنگ مشارکت مردمی با دعوت کارشناسان فضای سبز منطقه سه دانش آموزان و معلمان دبستان دخترانه سیدالشهداء(ع) پاسداران، تعداد 100 اصله زیتون در پارک مهرآوران به نام خودشان غرس نمودند . محمد رضا حفیظی مدیر منطقه سه با بیان این مطلب که کاشت درخت توسط دانش آموزان بهترین شیوه فرهنگ سازی و از باقیات الصالحات تلقی می شود در راستای نگهداری وتوسعه فضای سبزخواستار حضور گسترده دانش آموزان در امر درخت کاری گردید و معاون خدمات شهری منطقه را ملزم به ایجاد بستر مناسب جهت امر فوق نمود.