بازدید استاندار ، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار یزد از موزه دفاع مقدس پارک آزادگان

بازدید استاندار ، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار یزد از موزه دفاع مقدس پارک آزادگان

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، در آستانه افتتاح باغ موزه دفاع مقدس ، استانداریزد ، رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار یزد و محمدرضا حفیظی مدیر منطقه سه ضمن بازدید از پیشرفت عملیات اجرائی موزه دفاع مقدس از روند توسعه پارک آزادگان والحاق باغ موزه به این پارک نیز بازدید نمودند. برداشتن دیوارهای مابین پارک و باغ موزه ، توسعه فضای سبز ، موزائیک فرش محل های بین پارک و باغ موزه ، طراحی مسیر پیاده به سمت باغ موزه و پیرایش اطراف پارک از جمله اقدامات جدیدی است که از یک ماه گذشته آغاز وهمزمان با افتتاح موزه دفاع مقدس مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت . دکترجمالی نژاد شهردار یزد  ضمن این بازدید از تلاش کلیه همکاران در طی یک ماه گذشته تشکر وقدردانی نمود. ضمناً قابل ذکراست این پروژه درروز پانزدهم بهمن ماه ودرچهارمین روز از ایام ا... مبارک دهه فجر با حضور معاون اول رئیس جمهور وهیات همراه افتتاح خواهد شد.