بازدید مدیر منطقه سه از شرکت راهیابان فردا

بازدید مدیر منطقه سه از شرکت راهیابان فردا

مدیر منطقه سه از ناوگان موتوری پیمانکار خدمات شهری منطقه بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، محمدرضا حفیظی مدیر منطقه سه به اتفاق مسئولین خدمات شهری منطقه با حضور در جمع رانندگان و کارگران خدمات شهری از روند اجرای کار شرکت راهیابان فردا بازدید و از نزدیک با آنان دیدار و گفتگو کرد. مدیرمنطقه ضمن تشکر از تلاش و زحمات شبانه روزی و بی وقفه این عزیزان در امر نظافت شهر به اهمیت ونقش مستقیم این افراد خدوم در تحقق اهداف و برنامه های شهرداری اشاره وداشتن شهری زیبا و بانشاط و پاکیزه برای شهروندان عزیز را مستلزم تلاش تمامی همکاران در واحدهای مختلف شهرداری به ویژه نیروهای خدمات شهری و پاکبانان دانست.