باز پیرایی فاز یک پارک ابوطالب

باز پیرایی فاز یک پارک ابوطالب

فاز یک پارک ابوطالب بازپیرائی ومورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، بازپیرائی فاز یک پارک ابوطالب با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و200 میلیون ریال انجام و مورد بهره برداری قرارگرفت . سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه محل تامین هزینه انجام عملیات اجرائی پروژه مذکور را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان و عملیات انجام این پروژه را شامل خاکبرداری ، شفته ریزی ، فرش کف با موزائیک استانداردو... برشمرد. وی هدف از اجرای این پروژه را لزوم ایجاد فضای سبز جهت بهبود شرایط زیست محیطی، ارتقاء سلامت و فراهم نمودن محیط های شاداب برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت شهروندان دانست . شایان ذکراست توسعه پارک مذکور در فازهای مختلف پیش بینی شده که با تأمین اعتبار لازم وانعقاد قرارداد در دستور کارواحد عمران قرار گرفته است.