برنامه زمان بندی جمع آوری پسماندها درسطح منطقه سه


 

خدمات شهری منطقه سه با همکاری روابط عمومی جهت یادآوری برنامه زمان بندی جمع آوری پسماندهای خانگی اهالی شهرکهای رزمندگان ، دانشگاه و همچنین قاسم آباد اقدام به چاپ و نصب بنردرچندین نقطه از معابر اصلی نمود . حسب نظر مسئول خدمات شهری منطقه امیدواری است با همکاری ساکنین محترم این محلات انشاءا... درایام پایانی سال شاهد معابری تمیز و زیبا باشیم .

                                                                        روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد