برگزاری مراسم زیارت عاشورا درمحل نمازخانه منطقه سه

برگزاری مراسم زیارت عاشورا درمحل نمازخانه منطقه سه