برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف در منطقه سه

برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف در منطقه سه

به گزارش روابط عمومی منطقه ، شنبه مورخ 92/03/18 نمایشگاه حجاب و عفاف در منطقه سه برگزار گردید. این نمایشگاه که از سوی ستاد اقامه نماز و احیاء امر به معروف و نهی از منکر منطقه و با همکاری روابط عمومی برگزار گردید به موضوعاتی در زمینه نماز و حجاب پرداخته است .  شایان ذکر است هدف از برگزاری این نمایشگاه ترویج حجاب و عفاف و فریضه نورانی نماز می باشد . این نمایشگاه به مدت یک هفته در این منطقه دایر است .

                            ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)