بهره برداری از میدان امام هادی


موقعیت : انتهای بلوار شهیدان انتظاری ، جنب شهرک فجر فرهنگیان 

کارفرما : شهرداری منطقه سه

هدف : سهولت تردد وسایل نقلیه و جلوگیری از تصادفات

پیمانکار : به صورت امانی

مساحت کار انجام شده : 6260 مترمربع

مشخصات فنی : جابجائی تاسیسات برق ، تخریب سنگ جدول ، تهیه و نصب سنگ جدول ، تخریب آسفالت ، زیرسازی

تاریخ شروع : 1390/06/15

تاریخ پایان : 91/05/15

هزینه انجام کار : بیش از 750.000.000 ریال