بهسازی میدان بزرگ راه آهن به اتمام رسید ...

بهسازی میدان بزرگ راه آهن به اتمام رسید ...

به گزارش مسئول واحد عمران ، بهسازی و مرمت پارک میدان راه آهن به وسعت 22500 مترمربع به پایان رسید .

گفتنی است مبلغی که جهت بهسازی پارک هزینه گردیده است حدود 1.000.000.000 ریال می باشد که جهت مفروش نمودن پیاده روها و محوطه پارک و همچنین مرمت صرف گردیده است . به گفته مهندس خواجه پور  این پروژه به صورت امانی انجام شده است.

(روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)