بهسازی و بازسازی میدان کـاج

بهسازی و بازسازی میدان کـاج

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، ساماندهی میدان کاج شامل تعویض و مرمت سنگ جدول های فرسوده و نصب سنگ جدول میدان مذکور وپیرامون آن آغاز گردید . سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه در این خصوص گفت : عملیات مذکور شامل تخریب وجمع آوری سنگ جدول های فرسوده ، نصب سنگ جدول های جدید و همچنین کف سازی میدان کاج می باشد. وی محل تامین هزینه انجام پروژه مذکوررا ز محل اعتبارات عمرانی منطقه سه عنوان و اظهار داشت : ساماندهی تمام میادین وبلوارهای اصلی و اصلاح تقاطعات در سطح منطقه با هدف زیبا سازی منظر شهری  در سال جدید از برنامه های عمران منطقه سه می باشد.