بهسازی و زیرسازی وآسفالت قسمتی از بلـوار فـردوسی ( حـدفاصل بلوار فضیلت تا میـدان دانش آموز)

بهسازی و زیرسازی وآسفالت قسمتی از بلـوار فـردوسی ( حـدفاصل بلوار فضیلت تا میـدان دانش آموز)

مهندس خواجه پور، مسئول امور فنی وعمران منطقه سه شهرداری یزد اعلام نمود بهسازی زیرسازی وآسفالت قسمتی از بلوار فردوسی( حدفاصل بلوار فضیلت تا میدان دانش آموز ) به متراژ 8000 متر مربع با صرف هزینه ای حدود 2.000.000.000 ریال انجام گردید. همچنین بهسازی آسفالت تعداد دیگری از معابر وخیابانهای فرعی واصلی سطح منطقه از جمله خیابان بیست متری مسجد بتول آزادشهرنیزدردستور کار قرار دارد.

مهندس خواجه پور اظهار امیدواری نمود، این منطقه بتواند با عنایت به اعتبارت وبودجه های تخصیص یافته شهرداری هر چه سریعتر پاسخگوی درخواستهای مردمی جهت آسفالت و زیرسازی معابر باشد .

                                                                                                                                                                                                                                              ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)