بهسازی پارک میدان راه آهن

بهسازی پارک میدان راه آهنموقعیت : انتهای بلوار حمیدیا

کارفرما : شهرداری منطقه سه

پیمانکار : به صورت امانی

مساحت انجام کار : حدود 7000 مترمربع

مشخصات فنی : فرش کف و موزائیک استاندارد اتوماتیک

تاریخ شروع : 90/02/15

تاریخ پایان : 91/09/30

هزینه انجام کار : 1.000.000.000 ریال