بهسازی پارک پهلوان یزدی

بهسازی پارک پهلوان یزدیموقعیت : بلوار دانشگاه ، جنب خیابان شاهد 

کارفرما : شهرداری منطقه سه

هدف : مرمت پارک جهت رفاه حال شهروندان

مساحت کار انجام شده : 950 مترمربع

مشخصات فنی : تخریب آسفالت ، شفته ریزی ، نصب سنگ جدول ، تهیه و پخش شن نقلی ، بتن ریزی محوطه بازی کودکان ، فرش موزائیک اتوماتیک استاندارد و موزائیک نابینایان

تاریخ شروع : 90/10/15

تاریخ پایان : 91/08/01

هزینه انجام کار : 300.000.000 ریال

به صورت امانی  پیمانی اجرا گردیده است .