تخریب ، تملک و آزادسازی سه راه کارتن سازی

تخریب ، تملک و آزادسازی سه راه کارتن سازیموقعیت : سه راه کارتن سازی ، تقاطع خیابان معراج به بلوار آزادگان  

کارفرما : شهرداری منطقه سه

هدف : ایجاد راستگرد جهت سهولت تردد وسایل نقلیه

مساحت انجام کار : 490مترمربع ( شامل 6 پلاک تجاری)

مشخصات فنی : تملک ، تخریب و آزادسازی

تاریخ شروع :1391/08/19

تاریخ پایان : در حال اجرا

هزینه انجام کار تاکنون : 6.500.000.000ریال

به صورت امانی اجرا گردیده است .