تخریب سنگبری واقع در خیابان کاشانی ، جنب ریل راه آهن

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، تخریب وتملک قسمتی از سنگبری واقع درخیابان کاشانی جنب ریل راه آهن جهت تعریض گذر و اصلاح عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی خیابان مذکور در تاریخ 94/02/03 توسط منطقه سه شهرداری با هماهنگی اداره حقوقی ، املاک ،دادگستری و نیروی انتظامی انجام گردید.

                                                       ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)