تخریب و تملک قسمتی از تقاطع خیابان معراج به بلوار آزدگان (خیابان کارتن سازی )

تخریب و تملک قسمتی از تقاطع خیابان معراج به بلوار آزدگان (خیابان کارتن سازی )

تخریب و تملک و آزادسازی قسمتی از تقاطع خیابان معراج به بلوار آزدگان (نبش خیابان کارتن سازی) توسط شهرداری منطقه سه انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، تخریب و تملک و آزادسازی قسمتی از تقاطع خیابان معراج به بلوار آزدگان (نبش خیابان کارتن سازی ) جهت تعریض گذر و اصلاح عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی خیابان مذکور در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه توسط شهرداری منطقه سه انجام گردید.

                                                         (روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)