تشکیل اولین جلسه بهینه سازی مصرف انرژی ...

تشکیل اولین جلسه بهینه سازی مصرف انرژی ...

در این جلسه که پنجشنبه مورخ 91/11/26 با حضور مدیر منطقه ، رئیس اداری و مالی ، مسئول تاسیسات ، مسئول روابط عمومی منطقه و مهندس کربلایی و عارفی از مشاورین شرکت توزیع برق منطقه ای تشکیل شد بر مدیریت صحیح مصرف انرژی تاکید گردید . مهندس کربلائی ضمن تشریح چگونگی بهینه سازی مصرف و اهداف و جایگاه آن در جامعه به مساله مهم فرهنگسازی در این زمینه اشاره نمود . ایشان محدودیتهای منابع انرژی و افزایش آلاینده های زیست محیطی را از چالش های مهم جامعه دانست و اذعان نمود به منظور ارتقاء سطح کارآیی و نهایتا بهبود اقتصاد کشور در زمینه مصرف انرژی ، باید چاره ای اندیشید که بهترین روش تشکیل کمیته در هر سازمان و اداره ای می باشد .

در ادامه مهندس عارفی نیز پیشنهاد نمود اگر از ابتدا بحث مدیریت مصرف انرژی در ادارات ، سازمانها و نهادها به طور دقیق و حساب شده اجرا گردد ، دیگر نیازی به صرف هزینه های اضافی نمی باشد .

در پایان مهندس دهقان مدیر منطقه ضمن تشکر از مشاورین شرکت توزیع برق اظهار امیدواری نمود در آینده نزدیک شهرداری بتواند کمیته ای متشکل از افراد متخصص و متعهد تشکیل داده تا سهمی هر چند کوچک در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفتن این سرمایه ملی داشته باشد .

                              روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد