تشکیل جلسه بررسی مسائل پروژه شناسائی و محاسبه تخلفات ساختمانی املاک منطقه سه

تشکیل جلسه بررسی مسائل پروژه شناسائی و محاسبه تخلفات ساختمانی املاک منطقه سه

جلسه بررسی مسائل پروژه شناسائی و محاسبه تخلفات ساختمانی وصدور رای کمیسیون ماده صد جهت املاک پایلوت منطقه سه تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، جلسه بررسی مسائل پروژه شناسائی و محاسبه تخلفات ساختمانی وصدور رای کمیسیون ماده صد جهت املاک پایلوت منطقه سه با حضور مدیر منطقه ، مدیر عامل وکارشناسان سازمان فاوا و مسئولین اداری و فنی منطقه و نمایندگان شرکت مجری تشکیل گردید .دراین جلسه پس ازارائه طرح و مراحل اجرائی آن توسط مهندس علیمرادی مدیر بانک اطلاعات شهری سازمان چالش های فراروی پیاده سازی طرح بیان و مسائل فنی به بحث وگفتگو گذاشته وبا تشریح موارد توسط  مهندس تاج آبی مدیر عامل سازمان فاوا و مدیر منطقه تصمیمات فنی و اجرائی لازم با نکته نظرات کارشناسان فنی اتخاذ گردید. هدف از اجرای این طرح ترمیم کلیه اطلاعات ساختمانی موجود در شهرداری و بهره برداری از اطلاعات جامع برداشت شده در حوزه برنامه ریزی شهرداری و کسب درآمد ازطریق وصول مطالبات قانونی شهرداری می باشد.