تشکیل ستاد بحران در منطقه سه

تشکیل ستاد بحران در منطقه سه

جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه سه تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، جلسه کار گروه ستاد بحران منطقه روز سه شنبه دوازدهم دی ماه با حضوراعضاء این ستاد (معاون خدمات شهری منطقه ، مسئولین واحدهای اداری ، عمران ، خدمات شهری ، اجرائیات ) در محل منطقه سه تشکیل شد. در این جلسه پدافند غیر عامل و نیازهای ضروری شهرو شهرداری در این رابطه ومواردی که برای پیشگیری از بحران احتمالی نیاز به هماهنگی دارد بررسی و ضمن پیگیری صورتجلسه جلسات گذشته ،تصمیماتی نیزاتخاذ گردید.