تعویض سنگ جدولهای فرسوده بلوار جوان،بلوار دانشکاه تا چهارراه پژوهش

تعویض سنگ جدولهای فرسوده بلوار جوان،بلوار دانشکاه تا چهارراه پژوهش


تعویض سنگ جدولهای فرسوده بلوار جوان،بلوار دانشکاه تا چهارراه پژوهش

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری و به نقل از الهیاری سرپرست منطقه ، تعویض سنگ جدولهای فرسوده بلوار جوان،بلوار دانشگاه تا چهارراه پژوهش در حال انجام می باشد.

الهیاری از همشهریان عزیز در خصوص همکاری وهمراهی به جهت مسدود بودن مسیرتشکر نمود واظهار کرد این پروژه که یکی از خواسته‌های به حق شهروندان از شهرداری می باشد که در حال اجرا می باشد .

میرباقری رئیس اداره فنی عمرانی منطقه گفت: باتوجه به فرسوده بودن سنگ جدولها و هزینه بالای رنگ آمیزی و اینکه بعد از رنگ آمیزی در مدت زمان کوتاهی دوباره به شکل اولیه باز خواهد گشت منطقه سه نسبت به تعویض آنها اقدام ودر حال حاضر نیز پروژه فعال می باشد.

الهیاری مدیر منطقه گفت: این مسیر با طول4000 متر در دوباند وبا هزینه 000/000/660/6 ریال در حال انجام می باشد و در آینده ای نزدیک به مرحله بهره برداری خواهد رسید.