تعویض سنگ جدول های فرسوده بلوار شهیدان انتظاری

تعویض سنگ جدول های فرسوده بلوار شهیدان انتظاری

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، با عنایت به فرسودگی سنگ جدولهای بلوارشهیدان انتظاری عملیات عمرانی تعویض سنگ جدول های فرسوده و نصب سنگ جدول جدید بلوارمذکورانجام و رنگ آمیزی گردید. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه با اعلام این خبر افزود: جهت انجام عملیات مذکور به طول هفت ونیم کیلومتر اعتباری بالغ بردو میلیارد ریال هزینه شده که  این هزینه از محل اعتبارات عمرانی منطقه تامین شده است . میرباقری هدف از اجرای این پروژه را نگهداری بهتراز فضای سبز بلوار و زیبا سازی معابر و منظر شهری عنوان واظهار داشت : با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال و درراستای اجرای طرح استقبال از نوروز ، تخریب کلیه سنگ جدول های فرسوده و نصب سنگ جدول جدید در سطح منطقه در اولویت کارواحد عمران قرار گرفته است .