تعویض سنگ جدول های فرسوده بلوار مهر

تعویض سنگ جدول های فرسوده بلوار مهر

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، با توجه به فرسودگی سنگ جدولهای بلوارمهر، عملیات عمرانی تعویض سنگ جدول های فرسوده و نصب سنگ جدول جدید بلوار مذکورانجام واین جداول آماده رنگ آمیزی شد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه با اعلام این خبر افزود: جهت انجام عملیات مذکور به طول هفت کیلومتر اعتباری  بالغ بریک میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه شده که  این هزینه از محل اعتبارات عمرانی منطقه تامین شده است . میرباقری هدف از اجرای این پروژه را نگهداری بهتراز فضای سبز بلوار و زیبا سازی معابر و منظر شهری عنوان واظهار داشت : با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال و درراستای اجرای طرح استقبال از نوروز ، تخریب کلیه سنگ جدول های فرسوده و نصب سنگ جدول جدید در سطح منطقه در دستور کار واحد عمران قرار گرفته است .