تعویض ومرمت سنگ جدول های بلوار ابن سینا

تعویض ومرمت سنگ جدول های بلوار ابن سینا

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، در ادامه عملیات تعویض و مرمت سنگ جدول های منطقه سه ،تعویض و مرمت سنگ جدول های فرسوده و نصب سنگ جدول جدید بلوار ابن سینا حدفاصل بلوار شهید قندی و بلوارطراوت آغازودرحال انجام می باشد.سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه در این خصوص گفت : عملیات انجام این پروژه که با هدف زیبا سازی منظر شهری و با اختصاص اعتباری بالغ بر یک میلیارد و500 میلیون ریال آغاز ودرحال تکمیل می باشد شامل تخریب و تعویض سنگ جدول فرسوده با سنگ جدول جدید ، پیاده رو سازی محدوده مذکورو... می باشد .ضمناً محل تامین هزینه این پروژه از اعتبارات عمرانی منطقه سه می باشد.