تعویض ومرمت سنگ جدول های بلوار بهار

تعویض ومرمت سنگ جدول های بلوار بهار

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، در ادامه عملیات تعویض و مرمت سنگ جدول های منطقه سه ،تعویض و مرمت سنگ جدول های فرسوده و نصب سنگ جدول جدید بلوار بهارمنشعب از بلوار دانشگاه آغاز ودر حال انجام می باشد.سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه با اعلام این خبر افزود: با عنایت به فرسودگی ونامناسب بودن سنگ جدول های بلوارفوق عملیات نصب سنگ جدول مذکوردر شش ردیف وبه  طول شش کیلومتر درحال انجام می باشد که هزینه انجام این پروژه نیز از محل اعتبارات عمرانی منطقه تامین شده است .وی عملیات انجام این پروژه که با هدف زیبا سازی منظر شهری ونگهداری بهتر از فضای سبز بلوار درحال انجام می باشد را شامل پی کنی ، شفته ریزی ،تخریب و تعویض سنگ جدول فرسوده با سنگ جدول جدید برشمرد . شایان ذکراست بعد از اتمام عملیات نصب سنگ جدول ، عملیات پیاده روسازی بلوار مذکور نیز در دستور کار واحد عمران قرار خواهد گرفت .