تعویض ومرمت سنگ جدول های فرسوده در سطح منطقه

تعویض ومرمت سنگ جدول های فرسوده در سطح منطقه

مرمت و تعویض سنک جدولهای فرسوده در سطح منطقه سه آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، با توجه به نزدیکی ایام نوروز و تاکید دکتر جمالی نژادشهردار یزد عملیات عمرانی تعویض و مرمت سنگ جدول های فرسوده و نصب سنگ جدول جدید در سطح منطقه در حال انجام می باشد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه محل تامین هزینه عملیات مذکور را از محل اعتبارات عمرانی منطقه و مبلغی بالغ بر یک میلیارد وسیصد میلیون ریال اعلام نمود. وی اظهار داشت : ساماندهی تمام بلوارهای اصلی و اصلاح تقاطعات وتخریب کلیه سنگ جدول های فرسوده و تعویض و نصب سنگ جدول جدید در سطح منطقه با هدف زیبا سازی منظر شهری  به طور کامل انجام خواهد شد.