تعویض و مرمت سنگ جدول های فرسوده در سطح منطقه

تعویض و مرمت سنگ جدول های فرسوده در سطح منطقه

 تعویض و مرمت سنگ جدولهای بلوار آیت ا... خاتمی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، عملیات عمرانی تعویض سنگ جدول های فرسوده و نصب سنگ جدول جدید بلوار آیت ا... خاتمی در حال انجام می باشد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه انجام عملیات مذکور را به طول 2 کیلومتر و محل تامین هزینه را از محل اعتبارات عمرانی منطقه و مبلغی بالغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام نمود. میرباقری هدف از اجرای این پروژه را نگهداری بهتر از فضای سبز بلوار و زیبا سازی معابر و منظر شهری عنوان نمود . وی همچنین اظهار داشت : با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال و درراستای اجرای طرح استقبال از نوروز ، تخریب کلیه سنگ جدول های فرسوده و نصب سنگ جدول جدید در سطح منطقه در دستور کار واحد عمران قرار گرفته است .