تقدیر و تشکرشهردار یزد از مدیر و پرسنل منطقه سه ...

تقدیر و تشکرشهردار یزد از مدیر و پرسنل منطقه سه ...

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عظیمی زاده طی نامه ای بابت درآمد وصولی منطقه از مدیر و پرسنل تقدیر و تشکر نمود .

وی با اشاره به این مطلب که این منطقه در 10 ماهه سال جاری  نسبت به دوره مشابه سال گذشته 36 درصد افزایش درآمد داشته از همکاری و تعامل مدیر منطقه و پرسنل تقدیر نمود .

روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد