تقدیر و تشکر از مدیر وپرسنل منطقه سه

تقدیر و تشکر از مدیر وپرسنل منطقه سه

عظیمی زاده، شهردار یزد از مدیر منطقه  و مسئول امور اداری و پرسنل پیشخوان و بایگانی  منطقه تقدیر و تشکر نمود.

 

         به گزارش روابط عمومی منطقه سه، عظیمی زاده شهردار یزد با عنایت به صورتجلسه کمیسیون تحول اداری مورخ 94/6/22، نظر به انجام امورات پیشخوان و ساماندهی پرونده ها و همچنین بروز رسانی آنها توسط نیروهای موجود در منطقه که موجب رضایت و تسهیل امورات ارباب رجوع  گردیده، از مدیر منطقه و مسئول امور اداری و پرسنل پیشخوان و بایگانی منطقه سه تقدیر و تشکر نمود.