تقدیر و تشکر محمود دهقان از محمدعلی رهنما ....

تقدیر و تشکر محمود دهقان از محمدعلی رهنما ....

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری ، مهندس دهقان سرپرست منطقه از زحمات محمد علی رهنما یکی از کارگران بازنشسته واحد امانی منطقه تقدیر و تشکر کرد .

محمود دهقان ضمن تشکر از زحمات کارگران واحد امانی ، طی مراسمی با اهداء لوح تقدیر و یک جلد کلام ا... مجید  از تلاشهای آقای رهنما تقدیر  و  برای ایشان آروزی موفقیت نمود.

لازم به ذکر است محمد علی رهنما یکی از کارگران واحد امانی منطقه می باشد که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است .