تقدیر و تشکر مسئول دبیرخانه مرکزی کمیسیونهای ماده صد از همکاری دو نفراز پرسنل

تقدیر و تشکر مسئول دبیرخانه مرکزی کمیسیونهای ماده صد از همکاری دو نفراز پرسنل

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری  ، مسئول دبیرخانه کمیسیونهای ماده صد مهندس علی نوری از همکاری آقایان حسین روستائی و حسین نعمت پور که در کمیسیونهای ماده صد منطقه فعالیت می نمایند تقدیر و تشکر  و برای این عزیزان آرزوی موفقیت نمود .