تلاش 6 ساله کارکنان شهرداری منطقه سه محقق گردید .

تلاش 6 ساله کارکنان شهرداری منطقه سه محقق گردید .

آزادسازی راستگرد خیابان کارتن سازی ....

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد ، صبح روز جمعه مورخ 91/08/19 ، آزادسازی سه راه خیابان معراج به بلوار آزادگان به اتمام رسید .

پیگیریهای مربوط به این تملک از سال 1384 تا کنون ادامه داشت که در نهایت با تلاش واحد املاک منطقه و کسب رضایت مالکین به انجام رسید.

این آزادسازی شامل 6 پلاک تجاری می باشد که دو پلاک آن شامل ساختمان تجاری و 4 پلاک دیگر به صورت زمین محصور میباشد .

مسعود اهالی مسئول واحد املاک و  آزادسازی منطقه سه اظهار داشت : مساحت تملک شده حدود 490 مترمربع تجاری میباشد و بالغ بر 6.500.000.000 ریال بابت تملک و آزادسازی این پلاکها هزینه گردیده است .

ایشان همچنین ازعان نمود دو پلاک دیگر یکی مسکونی و دیگری تجاری در محل باقیمانده که جهت تملک آنها نیاز به مبلغی حدود 2.500.000.000 ریال اعتبار می باشد . لازم به ذکر است این دو پلاک نیز در حال تملک و آزادسازی است .

                                                          روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد