توقف عملیات ساختمانی پروژه 984 واحدی شرکت تعاونی مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، درراستای برخورد قانونی با ساخت و ساز خلاف ضوابط فنی و شهرسازی  وعدم رعایت بندهای دو و چهار و پنج مبحث دوم مقررات ملی ساختمان عملیات ساختمانی احداث پروژه 984 واحدی شهید احمدی روشن باحضور مامورین انتظامی و اجرائیات منطقه تا تعیین تکلیف قطعی تعطیل گردید. مدیر منطقه سه شهرداری ضمن تشکر از زحمات عوامل اجرایی منطقه ادامه اجرای عملیات پروژه فوق را منوط به رعایت ضوابط و مقررات فنی بیان نمود.

                                                 ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)