جلسه توجیهی امور عمرانی منطقه سه با حضور پیمانکاران

جلسه توجیهی امور عمرانی منطقه سه با حضور پیمانکاران

جلسه توجیهی و پیگیری پروژه های عمرانی منطقه با حضور پیمانکاران عمرانی در دفتر مدیر منطقه سه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد جلسه توجیهی و پیگیری پروژه های عمرانی منطقه با حضور پیمانکاران عمرانی جهت بررسی وضعیت پروژه های عمرانی در دفتر مدیر منطقه سه برگزار شد.محمد رضا حفیظی  مدیر منطقه سه ضمن تشکر از حضور مدیران شرکتها و نمایندگان فنی آنها در این جلسه  تسریع در روند اجرایی پروژ ه های نیمه تمام و درحال اجرا و پروژه های جدید عمرانی در سطح منطقه  را مورد تاکید قرار داد . میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه ضمن خوش آمد گوئی به پیمانکاران  حاضر درجلسه انجام عملیات عمرانی منطقه اعم از زیرسازی و آسفالت ، جدولگذاری ، پیاده رو سازی ، حصارکشی ، مرمت و بهسازی پارکهای درو ن محله ای و...  را با حضور 30 پیمانکار و با پیشرفت فیزیکی بالغ بر 75 درصد  اعلام نمود. ایشان از کلیه پیمانکاران درخواست همکاری جهت  تسریع در عملیات اجرائی  با رعایت  انضباط کاری ، نکات ایمنی و کیفیت اجرای آن را در دستور کار پیمانکاران قرارداد .مدیر منطقه ضمن تشکر از همکاران واحد عمران منطقه و تلاشهای ارزنده پیمانکاران در اجرای فرایندهای تعریف شده منطقه سه داشتن شهری زیبا وآباد را حق مسلم شهروندان عزیز دانست و از شهردار یزد و اعضای شورای اسلامی شهر و معاونت امور زیربنائی و حمل ونقل و ترافیک  بواسطه سیاست گذاری در خصوص رسیدگی مطلوب به محلات واختصاص بودجه به فعالیتهای عمرانی قدردانی نمود.

 در پایان هریک از پیمانکاران ضمن معرفی خود توضیحاتی از پروزه هایی که در دست اجرا دارند را ارائه نمودند.