جلسه معارفه سرپرست جدید منطقه سه ....

جلسه معارفه سرپرست جدید منطقه سه ....

مهندس سید محمود کشفی پور به سرپرستی منطقه سه منصوب گردید .

به گزارش روابط عمومی منطقه ، چهارشنبه مورخ 1392/02/11 ساعت 11 صبح جلسه معارفه سرپرست جدید منطقه با حضور آقایان محمود دهقان سرپرست اسبق منطقه و مسئولان واحدهای مختلف منطقه سه برگزار گردید .

در ابتدا آقای مهندس دهقان از تعامل و همکاری تمامی مسئولین و پرسنل منطقه در طول خدمت خود تشکر و قدردانی کرد وضمن خوشامدگویی به سرپرست جدید ، برای ایشان آرزوی موفقیت نمود .

کشفی پور هم ضمن تشکر از زحمات ارزنده مهندس دهقان و تمامی پرسنل منطقه اظهار امیدواری نمود تا بتواند در طول خدمت خود در این منطقه با تعامل همکاران گامی موثر در حل مسائل و مشکلات شهر و شهروندان بردارد . در پایان از زحمات ارزنده مهندس دهقان تقدیر و تشکر گردید . 

شایان ذکر است مهندس محمود دهقان به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری منصوب گردید .                                                        

 ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)