جمع آوری تیرهای برق بلا استفاده در سطح منطقه

جمع آوری تیرهای برق بلا استفاده در سطح منطقه

عملیات جمع آوری تیرهای برق بلا استفاده در سطح منطقه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات جمع آوری تیرهای برق بلا استفاده و رها شده در سطح منطقه انجام شد. عبدالعلی صداقتی معاونت خدمات شهری منطقه سه ضمن اعلام این خبر افزود: در راستای انجام تکالیف قانونی شهرداری و رفع سد معبر بیش از 60 اصله تیر برق رهاشده در سطح معابر منطقه با همکاری سازمان عمران ، بازآفرینی فضاهای شهری و واحد موتوری سازمان پسماند در دو مرحله جمع آوری و به انبار اداره پیشگیری از تخلفات شهری منتقل گردید.