جمع آوری خودروهای فرسوده در سطح معابر منطقه سه

جمع آوری خودروهای فرسوده در سطح معابر منطقه سه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، طرح جمع آوری خودروهای فرسوده در سطح معابر منطقه سه آغاز شد.عبدالعلی صداقتی معاون خدمات شهری منطقه با اعلام این خبر افزود: این طرح با همکاری اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری در سطح منطقه سه آغاز ودر حال انجام می باشد. وی هدف ازاجرای طرح مذکوررا در جهت افزایش امنیت روانی و بهداشتی شهروندان گرامی دانست . محمدرضا حفیظی مدیرمنطقه سه ضمن تاکید بر پاکسازی محیط پیرامون شهروندان این طرح را یکی از مصادیق صیانت از حقوق شهروندان دانست.