حدود 20.000 مترمربع زمین در سالجاری به احداث فضای سبز و پارک اختصاص داده شد ....

حدود 20.000 مترمربع زمین در سالجاری به احداث فضای سبز و پارک اختصاص داده شد ....

به گزارش واحد عمران منطقه سه ، از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 20.000 مترمربع زمین جهت احداث فضای سبز و پارک در سطح منطقه اختصاص داده شد که شامل :

- پارک 14 معصوم جنب مسجد 14 معصوم

- فضای سبز خیابان نگارستان واقع در بلوار فردوسی

- فضای سبز زیتون واقع در انتهای کوچه طالقانی

- فضای سبز شهرک رزمندگان واقع در خیابان شرافت

گفتنی است تعدادی از این پروژه ها در مرحله خاکبرداری ، مفروش نمودن محوطه اطراف و تعدادی نیز در مرحله کاشت درخت و فضای سبز می باشد.

مهندس خواجه پور مسئول واحد عمران هزینه ای که تا کنون جهت آماده سازی این اراضی صرف گردیده است را بالغ بر   700.000.000 ریال برآورد نمود .

                                                          روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد