حـصارکشی ملک واقع در بلوار آیت ا... خامنه ای

حـصارکشی ملک واقع در بلوار آیت ا... خامنه ای

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات حصارکشی ملک فاقد حصار به مساحت پنج هزار متر مربع واقع در بلوار آیت ا... خامنه ای نبش کوچه 42 جنب بازارچه سماءکه محل پارک خودروها و تجمع خاک ونخاله ، زباله وآلودگی محیط و نارضایتی اهالی محل گردیده بود با دیوارهای پیش ساخته حصارکشی گردید. علی رغم اخطارکتبی صادر شده برای مالکین ونصب  بنر اخطار درملک  مذکور توسط واحد اجرائیات ، متاسفانه طی مدت قانونی هیچ گونه اقدامی از سوی مالکین جهت اجرای حصارکشی صورت نگرفت و هنگامی که شهرداری قصد عملیات حصارکشی این ملک را داشت مالکین ازکار جلوگیری و ممانعت نمودند که پس از طی مراحل قانونی واخذ حکم دادستانی ، واحد اجرائیات منطقه با همکاری واحد عمران و کلانتری 17 شهرک رزمندگان نسبت به حصارکشی ملک مذکور اقدام نمودند.