حفر چاههای جذبی در سطح منطقه

حفر چاههای جذبی در سطح منطقه

عملیات حفر چاههای جذبی در سطح منطقه سه درحال انجام است.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات حفر چاههای جذبی در سطح منطقه سه در حال انجام می باشد . سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه تامین هزینه انجام این پروژه را ازمحل اعتبارات عمرانی سال جاری منطقه وهزینه ای بالغ بریک میلیارد ریال عنوان ومکان حفر چاههای جذبی را در محله های قاسم آباد ، بلوار آیت ا... خامنه ای ، بلوار فلسطین ،صفائیه و... اعلام کرد.رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه هدف ازحفر چاههای جذبی در سطح منطقه را دفع آبهای سطحی و جلوگیری از آب گرفتگی وتخریب ساختمانهای قدیمی بیان نمود.لازم به ذکر است تاکنون تعداد 28حلقه چاه جذبی در سطح منطقه سه حفر شده است.